Carrer Creus s/n, 07550 Son Servera

AMBIENT EXTERIOR

L’ambient exterior és el que es du a terme al pati, en ell podem trobar diferents materials, com son rodes, arcs, cons, pilotes, que permeten desenvolupar jocs motrius, de rol, d’exploració, d’experimentació, sensorials, esportius, etc. i conviden al joc actiu. Permet el moviment lliure i l’autonomia dels infants ja que poden moure’s en llibertat i fer-ho des de la seguretat.

Us deixem un recull de fotografies.