ESPAI DE CONSTRUCCIONSESPAI DE CONSTRUCCIONS

En aquest espai els infants interactuen de manera lliure amb els diferents materials i propostes distribuïdes per l’aula. D’aquesta mamera manipulam i comparam figures geomètriques, classificam segons diferents criteris, afavorim la coordinació òculo-manual i la motricitat fina, desenvolupam l’orientació espaial, realitzam estructures en equilibri, afavorim la creativitat i la imaginació, feim joc compartit, feina en equip, ens organitzam i cercam estratègies per a arribar a un objectiu comú, i afavorim relacions entre iguals.

Podeu veure aquí algunes de les fotos ESPAI DE CONSTRUCCIONS

CONTACONTES FAMÍLIESCONTACONTES FAMÍLIES

Emmarcat dins el programa de Sant Jordi de l’escola, hem organitzat uns contacontes per a què les famílies d’infantil poguessin venir a contar un conte als infants. Així hem repartir els infants per grups heterogenis, amb infants de 3, 4 i 5 anys per tal que cada un pogués gaudir d’un contaconte. Ha estat una activitat molt enriquidora.

Moltes gràcies a les famílies que han col·laborat, esperam que l’any qui ve repetiu!

Us deixam unes quantes fotografies.

AMBIENT D’EXPERIMENTACIÓAMBIENT D’EXPERIMENTACIÓ

A l’ambient d’experimentació potenciem el plaer de la descoberta a través de la manipulació de diferents materials, tot investigant, creant i imaginant.

Els infants experimenten, creen, construeixen… cercant totes les possibilitats als materials, a partir de les diferents safates d’experimentació i material d’investigació.

A través de diferentes propostes i material específic, en aquest ambient potenciam:

  • Psicomotricitat fina.
  • Coordinació òcul-manual.
  • Exploració i combinació de materials.
  • Classificació i agrupació d’elements, seriacions i seqüències.
  • Raonament lògic i matemàtic.
  • Elements del medi natural i físic.Aquí us deixam unes fotografies de les propostes d’aquests mesos fotografíes

AMBIENT D’ARTAMBIENT D’ART

L’Ambient d’Art ha d’oferir experiències riques i diverses amb una àmplia gamma d’activitats que incloguin tot tipus de manifestacions artístiques, tècniques i habilitats plàstiques. 

Ha d’oferir moments perquè els infants puguin dibuixar, pintar, modelar, retallar, construir… i han de ser activitats plaents, amb què els infants han de poder gaudir i expressar emocions, sensacions, vivències o fantasies, d’una manera lúdica i íntima.

Al nostre Ambient tenim diferents microespais, on els infants hi poden anar de manera lliure i autònoma.

MICROESPAI DE PLASTELINA

És un joc lliure amb la plastelina i els seus estris

L’infant treballa la motricitat fina a partir de crear, modelar, imaginar,…

             

MICROESPAI D’ACTIVITAT LLIURE

Cada infant tria lliurement l’activitat que vol fer a partir del material que troba. 

L’infant té la possibilitat de  dibuixar, pintar, retallar, aferrar, crear produccions, punxar, pintar amb aquarel.les,….

                                                                                             

MICROESPAI DE CAVALLETS

És una activitat lliure que es fa als cavallets.

L’infant tria el paper i fa la seva producció amb témpera de diferents colors i pinzells. 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROESPAI D’ACTIVITAT/PROPOSTA  DIRIGIDA

Aquesta proposta canvia cada 10 sessions, i va relacionada amb la festa, estació que ens trobam en aquell moment.

Proposta d’aferrar trocets de fulles de tardor a una fulla de paper

   

Proposta de pintar caretes de dimoni dels pobles del voltant de Son Servera

                                   

AMBIENT EXTERIORAMBIENT EXTERIOR

L’ambient exterior és el que es du a terme al pati, en ell podem trobar diferents materials, com son rodes, arcs, cons, pilotes, que permeten desenvolupar jocs motrius, de rol, d’exploració, d’experimentació, sensorials, esportius, etc. i conviden al joc actiu. Permet el moviment lliure i l’autonomia dels infants ja que poden moure’s en llibertat i fer-ho des de la seguretat.

Us deixem un recull de fotografies.

AMBIENT DE JUGAM A SERAMBIENT DE JUGAM A SER

Un altre dels ambients d’aprenentatge és el de: Jugam a ser, on es preten afavorir el desenvolupament del joc simbòlic. Aquest, és un tipus de joc on els infants imiten, recreen o inventen situacions de la vida quotidiana i els permet comprendre i interioritzar diferents rols i relacions socials.

Aquest ambient afavoreix a que els infants assoleixin seguretat afectiva i emocional i es formin una imtage positiva de si mateixos, fa que progressin en la comunicació i expressió oral ajustada a diferents situacions, que mostrin iniciativa, fomentin habilitats de la vida pràctica així com també l’autonomia. A més, fomenta la convivència, el joc en grup i el respecte.

Aquí us deixam unes fotografies de les propostes d’aquests mesos: Jugam a ser

 

 

AMBIENT DE LECTOESCRIPTURAAMBIENT DE LECTOESCRIPTURA

Dins la metodología d’ambients d’aprenentatge que oferim al centre una part de la jornada, hi podem trobar l’ambient de lectoescriptura.

Dins aquest ambient oferim diferents propostes que s’adapten a tots els ritmes d’aprenentatge dels infants de 2n cicle d’Educació Infantil. Cada infant pot anar adquirint els sabers a partir de les seves necessitats.

La varietat de materials lúdics permeten que els infants mostrin curiositat per descobrir tot allò relacionat amb la lectoescriptura i desenvolupin les competències mitjançant el joc i la manipulació.

Us deixam un recull de fotografies de l’ambient.