Categoria: General 2020-21

AMBIENT D’ARTAMBIENT D’ART

L’Ambient d’Art ha d’oferir experiències riques i diverses amb una àmplia gamma d’activitats que incloguin tot tipus de manifestacions artístiques, tècniques i habilitats plàstiques. 

Ha d’oferir moments perquè els infants puguin dibuixar, pintar, modelar, retallar, construir… i han de ser activitats plaents, amb què els infants han de poder gaudir i expressar emocions, sensacions, vivències o fantasies, d’una manera lúdica i íntima.

Al nostre Ambient tenim diferents microespais, on els infants hi poden anar de manera lliure i autònoma.

MICROESPAI DE PLASTELINA

És un joc lliure amb la plastelina i els seus estris

L’infant treballa la motricitat fina a partir de crear, modelar, imaginar,…

             

MICROESPAI D’ACTIVITAT LLIURE

Cada infant tria lliurement l’activitat que vol fer a partir del material que troba. 

L’infant té la possibilitat de  dibuixar, pintar, retallar, aferrar, crear produccions, punxar, pintar amb aquarel.les,….

                                                                                             

MICROESPAI DE CAVALLETS

És una activitat lliure que es fa als cavallets.

L’infant tria el paper i fa la seva producció amb témpera de diferents colors i pinzells. 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROESPAI D’ACTIVITAT/PROPOSTA  DIRIGIDA

Aquesta proposta canvia cada 10 sessions, i va relacionada amb la festa, estació que ens trobam en aquell moment.

Proposta d’aferrar trocets de fulles de tardor a una fulla de paper

   

Proposta de pintar caretes de dimoni dels pobles del voltant de Son Servera

                                   

AMBIENT EXTERIORAMBIENT EXTERIOR

L’ambient exterior és el que es du a terme al pati, en ell podem trobar diferents materials, com son rodes, arcs, cons, pilotes, que permeten desenvolupar jocs motrius, de rol, d’exploració, d’experimentació, sensorials, esportius, etc. i conviden al joc actiu. Permet el moviment lliure i l’autonomia dels infants ja que poden moure’s en llibertat i fer-ho des de la seguretat.

Us deixem un recull de fotografies.

AMBIENT DE JUGAM A SERAMBIENT DE JUGAM A SER

Un altre dels ambients d’aprenentatge és el de: Jugam a ser, on es preten afavorir el desenvolupament del joc simbòlic. Aquest, és un tipus de joc on els infants imiten, recreen o inventen situacions de la vida quotidiana i els permet comprendre i interioritzar diferents rols i relacions socials.

Aquest ambient afavoreix a que els infants assoleixin seguretat afectiva i emocional i es formin una imtage positiva de si mateixos, fa que progressin en la comunicació i expressió oral ajustada a diferents situacions, que mostrin iniciativa, fomentin habilitats de la vida pràctica així com també l’autonomia. A més, fomenta la convivència, el joc en grup i el respecte.

Aquí us deixam unes fotografies de les propostes d’aquests mesos: Jugam a ser

 

 

AMBIENT DE LECTOESCRIPTURAAMBIENT DE LECTOESCRIPTURA

Dins la metodología d’ambients d’aprenentatge que oferim al centre una part de la jornada, hi podem trobar l’ambient de lectoescriptura.

Dins aquest ambient oferim diferents propostes que s’adapten a tots els ritmes d’aprenentatge dels infants de 2n cicle d’Educació Infantil. Cada infant pot anar adquirint els sabers a partir de les seves necessitats.

La varietat de materials lúdics permeten que els infants mostrin curiositat per descobrir tot allò relacionat amb la lectoescriptura i desenvolupin les competències mitjançant el joc i la manipulació.

Us deixam un recull de fotografies de l’ambient.

 

 

ESPAI D’ARTESPAI D’ART

ENS APROPAM AL PINTOR VASSILI KANDINSKI

A l’espai d’art normalment ens trobam amb propostes dirigides i lliures, plastilina per modelar, diferents pintures, materials i estris per pintar, punxons i tisores, paper i pinzells tot per desenvolupar la nostra creativitat.

A aquesta roda, a l’espai d’art, ens hem apropat a l’obra:

Resource: Concentric Circles with Kandinsky | Kandinsky, Circle art, Circle painting

Mosaic de cercles concèntrics i quadrats